Algemene Voorwaarden

Toegang tot Compound Gym

 • De minimale leeftijd voor toegang tot Compound Gym is 8 jaar.
 • Middels een vingerscan word je toegelaten tot Compound Gym, je hebt dus geen pasje.
 • Bij betalingsachterstand wordt de toegang tot Compound Gym geweigerd. Zodra de achterstand is betaald, kan je weer naar binnen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

Aanvulling algemene voorwaarden

 • Vakantie:
  het lidmaatschap loopt gewoon door. Vakanties zijn al doorberekend in de contributie.
 • Opzegtermijn:
  beëindiging van uw automatische afschrijving kan uitsluitend via een opzegformulier. (opzegformulier is verkrijgbaar bij de balie) De opzegtermijn bedraagt 1 maand.
 • Wijzigingen:
  Wijziging in naam, adres, telefoon, mailadres en bankrekeningnummer dient zo spoedig mogelijk door gegeven te worden.

Roken/consumpties

 • Het is niet toegestaan te roken en alcohol/drugs te gebruiken binnen Compound Gym.
 • Het consumeren van meegenomen etenswaren is niet toegestaan.

Spierversterkende/stimulerende middelen

 • Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. Al bij enige verdenking op het gebruik van illegale spierversterkende en/of stimulerende middelen wordt de toegang direct ontzegd, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Handdoek

 • Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht!

Sportschoenen

 • In de groepszaal dient men sportschoenen te gebruiken waarvan de zolen niet afgeven;
 • De deelnemer is verplicht om zaalschoenen te gebruiken waarmee niet op straat gelopen is.

Sportkleding

 • In de trainingsruimte dient men zaalschoenen en schone, correcte sportkleding te dragen, het dragen van kleding met aanstootgevende tekst is niet toegestaan. Men volgt altijd de kledingaanwijzingen van de instructeurs op.

Parkeren

 • Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omliggende bedrijven. Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden;
 • Fietsen mogen uitsluitend gestald worden in de daarvoor bestemde ruimte.

Fitnessruimte

 • Na gebruik van een apparaat reinigen met je handdoek of met daarvoor bestemd papier. Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik rustig terugleggen. Men dient de andere gasten met respect te behandelen en niet lastig te vallen.

Groepslessen

 • Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om je medesporters niet te laten wachten en eventueel je spinningfiets in te stellen. De instructeur mag de toegang weigeren aan leden die te laat komen;
 • Controleer het rooster in verband met roosterwijzigingen;
 • Reinig na afloop altijd de vloer en/of je spinningfiets grondig met je handdoek of daarvoor bestemd papier.

Schade

 • Schade welke toegebracht is door een lid, aan de inventaris of het gebouw van Compound Gym, zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid. Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.

Kleedcabines

 • Het is aan te raden om waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen;
 • Na sluitingstijd worden alle lockers opengemaakt voor de schoonmaak. Je kunt geen aanspraak maken op gebruik van een locker na sluitingstijd;
 • Compound Gym behoudt zich het recht voor om huisregels te wijzigen.

Overig

 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Compound Gym;
 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
Call Now Button